• Baneplan
  • Lagene
  • Klubbhuset
  • Styret og utvalg
  • Nyhetsarkiv

Styret

placeholder user
Jonas Sjømæling

Styreleder (2 år)

placeholder user
Lene Rønning

Nestleder (1 år)

placeholder user
Svein Vassli

Styremedlem (2 år)

placeholder user
Erlend Vold

Styremedlem (1 år)

placeholder user
Kenneth Iversen

Styremedlem (2 år)

placeholder user
Knut Morten Lund

Styremedlem (2år)

placeholder user
Jan Erik Kattem

Styremedlem (1år)

placeholder user
Katarina Hoff

Kasserer (1 år)

Sportslig utvalg

placeholder user
Kenneth Iversen

Sportslig leder og fiksansvarlig (2 år)

placeholder user
Jonas Sjømæling

Barnefotballansvarlig (2 år) Baneansvarlig (2 år)

placeholder user
Frode Andersen

Dommeransvarlig (2 år)

placeholder user
Svein Vassli

Materialforvalter (2 år)

placeholder user
Håkon Faanes

Driftsansvarlig (1 år)

placeholder user
Lene Rønning

Fiksansvarlig (2 år)

Sponsor-/markedskomite

placeholder user
Svein Vassli

Leder (2 år)

placeholder user
Knut Morten Lund

Medlem (2år)

placeholder user
Erlend Vold

Medlem (1 år)

Web- og informasjonsutvalg

placeholder user
Freddy Lein

Leder (2 år)

placeholder user
Jonas Sjømæling

Nestleder (2år)

Menn senior

placeholder user
Ove Bråten

Trener (1. laget)

placeholder user
Preben Korstad

Trener (2. laget)

placeholder user
Lene Rønning

Kontaktperson

Jenter 17 år

placeholder user
Jan Erik Furunes

Trener

Jenter 15 år

placeholder user
Jørgen Aasen

Trener

placeholder user
Morten Johansen

Lagleder

Gutter 14 år

placeholder user
Frode Engberg

Trener

placeholder user
Vegard Skjevik

Ass. trener

Jenter 13 år

placeholder user
Kenneth Iversen

Trener

placeholder user
Ketil Krogstad

Ass. trener

placeholder user
Kristina Lein

Lagleder

Jenter 12 år

placeholder user
Marius Borg

Trener

placeholder user
Brynjar Viken

Ass. trener

placeholder user
Katrine Johansen

Lagleder

2013

placeholder user
Stig Aftret

Trener

placeholder user
Erlend Størseth

Trener

placeholder user
Stine Aspaas

Lagleder

2014

placeholder user
Stian Hellberg

Trener (gutter)

placeholder user
Jan Arve Mathisen

Trener (jenter)

placeholder user
Anita Fevang Jegtvik

Lagleder (gutter)

placeholder user
Ann Solveig Thorsen

Lagleder (jenter)

2015

placeholder user
Jon Sverre Rostad

Trener

2016

placeholder user
Stig Aftret

Trener

placeholder user
Magnus Ivarson

Trener

placeholder user
Steinar Røkke

Trener

placeholder user
Tommy Kvaal

Trener

placeholder user
Erlend Størseth

Lagleder

placeholder user
Anne Marie Vikan

Lagleder

2017

placeholder user
Petter S. Strand

Trener

placeholder user
Morten Hegseth

Trener

placeholder user
Oda M. Stokke

Trener

placeholder user
Knut Morten Lund

Lagleder

placeholder user
Line N. Vold

Lagleder

Booking av klubbhuset 

Jan Erik Furunes

Rammevilkår 2

Styringsplakat Tangmoen IL

Utarbeidet etter seminar 1. mai 2023

Tangmoen IL sin visjon er å være “Stjørdals triveligste fotballklubb”.

Fotballfamilien er stor, og det er plass til alle. Fotball er samhold og sosialt samspill, der felles opplevelser skapes,
også mellom mennesker som vanligvis ikke vanker sammen. Fotball er hjemmebanen for alle.

Laget er større enn enkeltspilleren og klubben er større enn laget.
Spør deg selv med jevne mellomrom: hva du har gjort for laget – og for klubben?

TRYGGHET

Trygghet og mestring er sentrale elementer i det å trives. Alle skal føle den rette tryggheten i forhold til aktiviteter, lagkamerater og ikke
minst i forholdet barn-voksen.

ENGASJEMENT

Vi bryr oss om andre og viser det

Vi har et spesielt ansvar overfor de som har utfordringer, eller ikke er så ressurssterke.

Samfunnsansvar utøves best med at så mange mennesker føler nærhet til klubben

Det viktigste er ikke at alle kan verdiene utenat, men at de leves ut i praksis – hver eneste dag!

INKLUDERENDE

Å være inkluderende for oss, er at alle i klubben har like stor verdighet og viktige roller.

Tangmoen IL etterstreber å inkludere alle som ønsker å være spiller, trener, lagleder, dommer, tilskuer, eller på annen måte være en
støttespiller for klubben

Tangmoen Stadion skal være en åpen og inkluderende møteplass.

EIERSKAP

Eierskap er et resultat av selvtillit som blir skapt av at alle får honnør for sin innsats.

Eierskap dyrkes av at alle føler seg betydelige, både som spillere, trenere, dommere, lagledere, foresatte og i andre roller.

Tangmoen IL skal arbeide for at den gode dugnadsånden i klubben anerkjennes.

Ny i klubben

Jeg vil spille fotball i Tangmoen

Tangmoen IL starter hvert år opp ett nytt lag for skolestarterne ved Kvislabakken skole. Det blir informert om dette på foreldremøter før skolestart med målsetning om at laget starter opp noenlunde samtidig med skolestart. 

De første årene er det stor variasjon i aktivitetene. En viktig aktivitet i sommerhalvåret er dalførecuper i fotball.

Dersom du er tilflytter til Kvislabakken skolekrets eller av ønsker å spille for ett lag på en eldre årgang, ta kontakt med trener eller lagleder på det aktuelle laget. 

3L1A2121

Jeg vil ta på meg et verv 

I en klubb er det mange oppgaver og forskjellig arbeid som må gjøres. Alt fra ledelse og administrasjon til drift og vedlikehold av anlegg, sportslig utvikling, markedsføring, økonomi, innholdsproduksjon for nett og sosiale medier, organisering av dugnader og mer. Vi trenger derfor bidragsytere med ulik bakgrunn og erfaring.

Det kreves ingen spesifikk utdanning eller forkunnskaper for de fleste vervene. Det viktigste er at du ønsker å skape et godt oppvekstmiljø og sportslig tilbud for barn og unge, og at du er villig til å legge ned litt innsats. Vi ønsker spesielt å få med flere kvinner og personer med flerkulturell bakgrunn i alle typer verv.

Hvis dette høres interessant ut for deg, ta gjerne en uforpliktende prat med lederen Jan Erik Furunes.

placeholder user
Jonas Sjømæling

Styreleder

Jeg vil bli trener eller lagleder 

Både trenere og lagledere på de yngre lagene i velges normalt sett ut fra foreldregruppa for den nevnte årsklassen. Dersom du ønsker å trene egne barn er det mest naturlig å ta opp dette i foreldregruppa til den aktuelle årsklassen.

Dersom du ønsker å bidra som trener eller lagleder til en eldre årsklasse kan du ta kontakt med sportslig leder Lene Rønning

placeholder user
Lene Rønning

Styremedlem

Jeg vil bli fotballdommer

Ta kontakt med vår dommeransvarlige Frode Andersen for mer informasjon.

placeholder user
Frode Andersen

Dommeransvarlig

Jeg vil bli medlem

Vi ønsker oss flest mulig medlemmer i Tangmoen, og du er hjertelig velkommen som medlem selv om du ikke har, eller ønsker å ha en aktiv rolle i klubben.

Det er et krav at alle spillere og personer med verv eller funksjoner i klubben skal være registrert som medlemmer. I familier med tre eller flere lønner det seg med familiemedlemskap .

Sportsplan

Vedtatt av styret i Tangmoen IL 6. september 2023

Tangmoen_logo
Nyheter
nettside_re5pjv

Tangmoen med ny hjemmeside

Omsider er nettsida på plass. Den er på ingen måte ferdigutviklet, men på den neste etappen trenger vi brukernes synspunkter.

Kongstanken er at nettsida skal spille en rolle i hverdagen for foresatt, trener, lagledere, spillere og støttespiller av Tangmoen IL. Derfor trenger vi både ris og ros fra dere, slik at nettside kan fremstå som nyttige og funksjonell med et tiltalende ytre.

En funksjon som allerede ligger i nettsida er terminliste. Her kan kan manøvrere seg gjennom kampene og bevegelsen blir automatisk lagret i nettleseren, slik at du kommer på samme kampen når du ved et senere tidspunkt går inn på nettsida igjen. Hvis det lar seg gjøre, håper vi at denne funksjonen, om ikke lenge, kan hente kampdata direkte fra NFF.

Alle lagene er representert i nettsida med kontaktinformasjon til trenere og lagleder. Det er også mulig, om ønskelig, å legge inn annen informasjon på lagssidene (dalførecuper, kioskvakt, kjøreliste etc.) For nettsida har integrert en såkalt CMS (Content Manager System), som i korthet betyr at alle som har brukernavn og passord kan enkelt redigere, og legge til nytt, innhold.

En tredje funksjon er siste nytt, en lavterskel nyhetsformidling av hva som foregår omkring klubben. Men for at dette skal fungerer er vi avhengig av bidrag fra dere. Og kanskje er det noen som synes dette høres artig ut og vil i større grad forplikte seg i Tangmoens nyhetsformidling. Vår lavterskel nyhetsformidling kan i praksis være å ta noen bilder og fortelle at sola skinner både på spillerne og publikum...

Nyere nyhetssaker
29 / 29